Αποδίδονται 59.021,35 € στους κατοίκους του Ραγίου από το τέλος ΑΠΕ

7 ΙΟΥΝ

Αποδίδεται άμεσα στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος στην περιοχή του Ραγίου Θεσπρωτίας, όπου λειτουργεί σταθμός ΑΠΕ, το συνολικό ποσό των 59.021,35 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο 2010 – 2014.

Εκπληρώνεται έτσι ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων του Ραγίου, για την υλοποίηση του οποίου είχαμε δεσμευθεί με σχετικό δελτίο τύπου. Υπενθυμίζεται ότι παρά τη χρόνια λειτουργία του σταθμού ΑΠΕ (υδροηλεκτρικού σταθμού) στην περιοχή, οι κάτοικοι δεν είχαν λάβει ποτέ τα νόμιμα ανταποδοτικά τέλη που τους αναλογούσαν.

Στις επόμενες δέκα ημέρες θα γίνει η πίστωση των ποσών από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια η απόδοση των ποσών, μέσω του πρώτου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται  από τον εκάστοτε Προμηθευτή. Η σχετική εγγραφή του ποσού, θα γίνεται με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν στην περιοχή σας».