Εισήγηση Μ. Κάτση στην Επιτροπή Παραγωγής κ Εμπορίου [9-2-16]

10 ΦΕΒ

Εισήγηση Μάριου Κάτση στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 9-2-2016, με θέμα “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές”, του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών κ Δικτύων.