Επίσκεψη εκπροσώπων του Προεδρείου Επιτροπής Γυναικών Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας (ΚΣΓ) στη ΓΓΙΦ

20 ΟΚΤ

Εκπρόσωποι του Προεδρείου Επιτροπής Γυναικών Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας επισκέφτηκαν στις 18 Οκτωβρίου τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να συζητήσουν για το θέμα των προσφυγικών ροών στη χώρα μας και να ενημερωθούν για τις δράσεις της ΓΓΙΦ σε σχέση με τις γυναίκες πρόσφυγες.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων (ΚΕΘΙ) Ειρήνη Αγαθοπούλου και η Αγγελική Παπάζογλου, στέλεχος της ΓΓΙΦ, ενημέρωσαν επισταμένως τους/τις εκπροσώπους του Προεδρείου για τις πρωτοβουλίες και δράσεις της ΓΓΙΦ, αναφορικά με τις γυναίκες πρόσφυγες.
Έργο της επιτροπής Γυναικών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας αποτελεί η ενίσχυση της αντιπροσώπευση των Γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ενώ με απόφαση της τελευταίας Συνόδου της, καίρια μέριμνά τους αποτελεί η περαιτέρω ενασχόλησή τους με το ζήτημα των γυναικών προσφύγων, οι οποίες αιτούνται χορήγηση ασύλου στην Ευρώπη ή θέλουν να συνδεθούν με τα συγγενικά τους πρόσωπα μέσα από τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης.

Την ομάδα των εκπροσώπων του Προεδρείου Επιτροπής Γυναικών συγκρότησαν η Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών της Κ.Σ.Γ, Eyoum Minono Epoube, η Α’ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Γυναικών της Κ.Σ.Γ, Maryse Gaudreault, η Β’ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Γυναικών της Κ.Σ.Γ, Françoise Bertieaux, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κ.Σ.Γ, Χavier Baeselen, η Nadège Dazy, Σύμβουλος της Επιτροπής Γυναικών της Κ.Σ.Γ, η Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Διασκέψεων & Συνεργασιών, Αγγελική Ματζαβίνου, η Διοικητική Γραμματέας της Κ. Σ. Γ, Δ/νση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διμερών Θεμάτων, Μαρία Αγγελοπούλου. Παρόν στη συζήτηση ήταν και ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Αντιπροσωπείας, Μάριος Κάτσης.
Από πλευράς της Γενικής Γραμματείας Ισότητας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το έργο της ΓΓΙΦ στον τομέα του προσφυγικού ζητήματος, καθώς και ο σχεδιασμός για το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας απηύθυνε κάλεσμα στους/στις εκπροσώπους του Προεδρείου για την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις που προτάσσουν και αναδεικνύουν τα θέματα των γυναικών προσφύγων.

Εν κατακλείδι, και από τις δύο πλευρές συμφωνήθηκε η επικοινωνία και η πιθανή συνεργασία, με στόχο την από κοινού συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τις γυναίκες πρόσφυγες.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Προεδρείου έδωσαν συγχαρητήρια, εκφράζοντας παράλληλα θερμές ευχαριστίες, στην ΓΓΙΦ για το έργο της Κυβέρνησης της χώρας μας, το οποίο καταφέρνει και υπερβαίνει τα δύσκολα σημεία των καιρών μας.