Μ. Κάτσης στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο για τις αλλαγές στην κήρυξη απεργίας για τα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία

10 ΙΑΝ

Για τις επικείμενες αλλαγές στη νομοθεσία για δυνατότητα προκήρυξης απεργίας ο κ. Κάτσης εξήγησε ότι οι απαιτήσεις των θεσμών ήταν εξαιρετικά αρνητικές καθώς ζητούσαν να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα της ανταπεργίας (λοκ άουτ) ή να περιοριστεί ο χρόνος προειδοποίησης για προκήρυξη απεργίας, να θεσμοθετηθεί γενική ρήτρα απόλυσης των συνδικαλιστών στελεχών και να συρρικνωθεί ο χρόνος των συνδικαλιστικών αδειών. Όλα αυτά αποκρούστηκαν από την κυβέρνηση μας» και γι’ αυτό και θα πρέπει να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα.

«Το μόνο που συμφωνήθηκε για να κλείσει η αξιολόγηση είναι το λιγότερο κακό που θα μπορούσε να συμβεί» επισήμανε ο βουλευτής. Δηλαδή για τα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχει απαρτία δηλαδή οι μισοί και πάνω όχι εκ των εγγεγραμμένων μελών – που σκόπιμα λένε κάποιοι – αλλά εκ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αυτό δηλαδή δεν επιφέρει καμιά αλλαγή στα πρωτοβάθμια σωματεία ευρύτερης περιφέρειας, όπως είναι π.χ. της Αττικής που είναι εξαιρετικά μεγάλα σε αριθμό εργαζομένων ή πανελλαδικής εμβέλειας, ούτε τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Άρα ούτε το δικαίωμα στην απεργία θίγεται ούτε επιφέρει κάποια αλλαγή στο πως κηρύσσεται η απεργία επισήμανε ο κ. Κάτσης.