Ομιλία στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων.

10 ΟΚΤ

Συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στις 07 Οκτωβρίου 2015.