Παρέμβαση με επιστολή στη διευρυμένη σύσκεψη φορέων για το ΤΕΙ Ηγουμενίτσας [30-10-2017]

30 ΟΚΤ

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας,

Κύριε Δήμαρχε Ηγουμενίτσας

κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπρόσωποι φορέων,

Παρά τη θέληση μου να παρευρεθώ στη σημερινή έκτακτη σύσκεψη φορέων, δεν κατέστη δυνατό να βρίσκομαι στη Θεσπρωτία, εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή με σκοπό να φωτιστούν κάποιες πτυχές του ζητήματος που αφορά το μέλλον του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, αλλά και να καταθέσω δημοσίως την θέση μου με αφορμή την πρόσκλησή μου στη σημερινή συνεδρίαση.

Σχετικά με το θέμα που αφορά το μέλλον του τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, θα ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις, γνωρίζοντάς σας τα εξής:

1) Ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα, για έναν και πλέον χρόνο, προωθούσαμε συστηματικά στο Υπουργείο Παιδείας το ζήτημα που αφορά τη μετατροπή της κατεύθυνσης προχωρημένου εξαμήνου «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία» σε εισαγωγική κατεύθυνση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η παραπάνω διεκδίκηση ήταν αίτημα των αρμοδίων, δηλαδή τόσο της διοίκησης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα (Αρ.Πρωτ: Φ.2-1680/12-12-2016) όσο και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 67ΧΦ4691ΟΙ-ΡΤ7 / 21-12-2016), κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων τα οποία και επισυνάπτονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η νέα εισαγωγική κατεύθυνση θα εμφανίζεται αυτόνομα στο μηχανογραφικό με αποτέλεσμα να προσελκύει περισσότερους φοιτητές.

2) Κατόπιν συσκέψεων εργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, παρουσία των προέδρων του τμήματος, του ΤΕΙ Ηπείρου και την δική μου παρουσία, αποφασίστηκε  να κατατεθεί αίτημα γνωμοδότησης  από το ΤΕΙ Ηπείρου  προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Η απάντηση της ΑΔΙΠ υπήρξε ομόφωνα θετική (Αρ.Πρωτ:3038/26-4-17) για την ίδρυση εισαγωγικής κατεύθυνσης «Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία» υπό την αποκλειστική προϋπόθεση να καταργηθούν όλες οι άλλες εισαγωγικές κατευθύνσεις.

3) Με τον πρόσφατο νόμο 4485 /04-08-2017 μεταξύ άλλων, ψηφίστηκε με το άρθρο 10 ο νέος τρόπος που αφορά τις μεταβολές Τμημάτων, Σχολών, Κατευθύνσεων κλπ. Έπειτα από προσωπική μου παρέμβαση κατά τη νομοθέτηση, ενσωματώθηκε μεταβατική διάταξη (Άρθρο 84, παρ.6) που   αναφέρει ρητώς ότι «Οι ήδη δοθείσες γνώμες της Α.ΔΙ.Π. και της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων ισχύουν για την έκδοση του οικείου προεδρικού διατάγματος. Όσον αφορά στην ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων για τις οποίες έχει ήδη έως την έναρξη του παρόντος υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ερώτημα για έκδοση γνώμης από την Α.Δ.Ι.Π. η διαδικασία συνεχίζεται και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις ιδρύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, η διαδικασία αλλαγής των κατευθύνσεων που είχε ήδη ξεκινήσει , μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση ΠΔ, χωρίς να απαιτείται από την αρχή η εκκίνηση της διαδικασίας με τις διατάξεις του νέου νόμου.

4) Στον ίδιο νόμο (4485 /04-08-2017) με το Άρθρο 1 παρ.3 δίνεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ της χώρας να ιδρύσουν 2ετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Τα προγράμματα αυτά προσανατολίζεται να είναι υπό την αιγίδα και το κύρος των Πανεπιστημίων, με καθηγητές Πανεπιστημίου ως διδάσκοντες και με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στο πτυχίο χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις των αποφοίτων για πιστοποίηση των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης, τα προγράμματα αυτά θα είναι μοναδικά σε κάθε περιοχή και στόχο θα έχουν την σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική οικονομία και κοινωνία ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Με αφορμή λοιπόν τα πρόσφατα δημοσιεύματα και την ενημέρωση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου προς τους φορείς της Θεσπρωτίας, η πρόταση του ΤΕΙ Ηπείρου είναι η κατάργηση του τμήματος στην Ηγουμενίτσα και η ίδρυση 2 διετών προγραμμάτων υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει αδήριτα το ερώτημα προς τη διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου, αν παραμένει σε ισχύ η θέση της υπέρ της εν εξελίξει μεταβολής της εισαγωγικής κατεύθυνσης (είναι προς έκδοση το Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με την παραπάνω μεταβατική διάταξη) που θα αναβαθμίσει το τμήμα  και επιστημονικά αλλά και θα προσελκύσει νέους φοιτητές ή αν έχει αλλάξει και γιατί.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, οι όποιες αλλαγές προκύψουν στα ιδρύματα της χώρας και συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Ηπείρου, είναι πρωτίστως μέλημα της ακαδημαϊκής κοινότητας πάντα στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου των Ιδρυμάτων, ενώ το πεδίο παρέμβασης της πολιτικής αφορά τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για το οποίο και μεριμνήσαμε.

Τέλος σε ότι με αφορά, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες και τους φορείς ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της διαβούλευσης, αναμένοντας κυρίως τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου και της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου για τον Ενιαίο χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Για αυτό το λόγο προτείνω οι απόψεις στο δημόσιο διάλογο να κατατίθεται νηφάλια και με επιχειρήματα, μακριά από επικοινωνιακές και μικροπολιτικές κορώνες.
Η θέση μου είναι ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να υποστηρίξουμε το αίτημα για την έκδοση του ΠΔ για την αλλαγή της εισαγωγικής κατεύθυνσης που θα καταστήσει το τμήμα μας βιώσιμο, στον αντίποδα του σχεδίου «Αθηνά» του 2013 που διέλυσε την ανώτατη εκπαίδευση και τα τμήματα της πόλης μας. Παράλληλα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα νέα 2ετή προγράμματα και στην Ηγουμενίτσα ώστε να ιδρυθεί ένα αξιόπιστο, με κύρος και εκπαιδευτική ποιότητα πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, το οποίο όχι μόνο θα δίνει διέξοδο στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ ώστε να προκόψουν στην περιοχή τους, αλλά και θα προσελκύει και φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα.

 

Αθήνα, 30/10/2017

Με εκτίμηση,

Μάριος Κάτσης

Βουλευτής Θεσπρωτίας ΣΥΡΙΖΑ