Στην Ελλάδα+ με δίκαιη και διαφανή e-Μετάβαση – Άρθρο στη Ναυτεμπορική

1 ΔΕΚ

Η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη απανωτών κρίσεων με εξωγενή αίτια αλλά με ενδογενείς επιβαρυντικούς παράγοντες καθώς η κυβέρνηση λειτουργεί ως επιταχυντής της κρίσης και όχι ως μέρος της λύσης .

Παράλληλα βρισκόμαστε εν μέσω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης όπου οι νέες τεχνολογίες δεν είναι το μέλλον, είναι ήδη εδώ και αλλάζουν πυρηνικά την οικονομία, την κοινωνία και τις συνθήκες διαβίωσης.

Ο κλάδος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι από τους ευνοημένους της post covid εποχής καθώς έχει τους πόρους ώστε να «τραβήξει κουπί» κόντρα στην επαπειλούμενη παγκόσμια ύφεση. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται στο 20% του συνολικού ποσού ενώ υπάρχει και το νέο τομεακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 913εκ. Η απορρόφηση και η αξιοποίηση των πόρων πρέπει γίνει με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο και αποτελεσματικά.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναγνωρίζουμε εμπράκτως την ανάγκη συγκλίσεων στους στόχους της Ψηφιακής Μετάβασης και την σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση, καθώς αποτελεί συνέχεια των δικών μας πολιτικών. Ωστόσο δεν συμμεριζόμαστε τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τα επιτεύγματα της ούτε όμως και τον τρόπο για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ψηφιακής Πυξίδας 2030 που έχει εκπονήσει η Commission.

Συγκεκριμένα:

1ον) Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 που υλοποιεί η κυβέρνηση έως το Μάρτιο του 2022 είχε εισροές 7.52δις € και δαπάνες μόλις 310 εκ €. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν λιμνάζοντες πόροι ύψους 7.2 δις € και ότι ο στόχος της απορροφητικότητας που είχε θέσει η κυβέρνηση για το 2021 δεν επετεύχθη, ενώ με τους ρυθμούς αυτούς είναι ανέφικτος και ο στόχος για το 2022.
Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος: Η χώρα να αποτύχει στην αξιολόγηση εκτέλεσης του RRF που γίνεται από την ΕΕ στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα να χαθούν οι πόροι του RRF. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να βρεθούμε στην πολύ δυσάρεστη θέση είτε να χρηματοδοτήσουμε τα ψηφιακά έργα από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ που είναι περιορισμένο, είτε να να καταφύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό ενώ τα επιτόκια δανεισμού είναι απαγορευτικά.

2ον) Η χρηματοδότηση δεν αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή κατευθύνεται μέσω των Τραπεζών κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς καμία διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Οι πόροι κατευθύνονται κυρίως στις εισαγωγές, επιτείνοντας το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

3ον) Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται 3η από το τέλος (25 στους 27) στην Ε.Ε. στον γενικό δείκτη DESI 2021 για το έτος 2020, ενώ σε επιμέρους δείκτες της συνδεσιμότητας  και στην ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, βρίσκεται στην τελευταία και προτελευταία θέση αντίστοιχα. Στις θέσεις εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ καταγράφεται σημαντική πτώση παρά τη ζήτηση που είχαν αυτές οι ειδικότητες στον καιρό της πανδημίας, με ευθύνη κυρίως της πολιτικής της κυβέρνησης που αφήνει χιλιάδες παιδιά εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης όσον αφορά την εκπαίδευση προσωπικού σε ψηφιακές δεξιότητες στον κλάδο ΤΠΕ έχουμε πτώση από την 23η στη 25η θέση, με ταυτόχρονη απότομη μείωση της επίδοσης της Ελλάδας στο προ τριετίας επίπεδο.

4ον) Σύμφωνα με την  3η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων όπως είναι το cloud, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επίσης καταγράφεται η σημαντική εξάρτηση των εταιριών του κλάδου ΤΠΕ από τα έργα του Δημοσίου..

Για εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ η ψηφιακή μετάβαση ούτε προνόμιο ούτε απειλή. Ακολουθεί την ανάπτυξη της “οικονομίας της πληροφορίας” που μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ανθρωποκεντρικά. Το σχέδιο μας «Ελλάδα +» στοχεύει σε μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συμπερίληψη με όφελος και για το δημόσιο συμφέρον αλλά και την καλή λειτουργία της αγοράς ΤΠΕ.