Aνοιχτή επιστολή Μάριου Κάτση σε Αντιπεριφερειάρχη κ.Πιτούλη και Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ.Λώλο για την δημιουργία προσβάσιμων παραλιών για ΑμεΑ στη Θεσπρωτία

19 ΑΠΡ

Προς

Τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά και τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Λώλο Γιάννη

 Αξιότιμε κ. Αντιπεριφερειάρχη,

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΘΕΜΑ:  Αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ για δημιουργία αλυσίδας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις θάλασσες τις Θεσπρωτίας.

Στα πλαίσια της ανοιχτής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων του νομού στην Εθνική Αντιπροσωπεία που επιβάλλει τόσο ο θεσμικός μας ρόλος όσο και η δεδομένη κοινή μας διάθεση για προσφορά στον τόπο, σας αποστέλλω την ανοιχτή δημόσια επιστολή για να προτείνω την ενδυνάμωση της συνεργασίας μας σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα κοινωνικής πολιτικής με τουριστική και αναπτυξιακή διάσταση.

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η συνεργασία μας και ανάληψη πρωτοβουλιών για την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών για την ανάπτυξη συστήματος πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή άλλες κινητικές δυσκολίες στις θάλασσες του νομού Θεσπρωτίας, που τυγχάνουν να βρίσκονται στη διοικητική περιοχή ευθύνης του Δήμου Ηγουμενίτσας. Αυτό το σύστημα θα προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και ασφάλεια για την πρόσβαση στη θάλασσα, χωρίς να απαιτεί συνοδό για τη χρήση της σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και γενικότερα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες , χρονίως πάσχοντες και γενικά εμποδιζόμενα άτομα.

Πρόκειται για δράση υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας  που είμαι βέβαιος πως σας διακρίνει, όπως και κατοχύρωσης του συνταγματικά (Αρ.21 παρ. 6) κατοχυρωμένου ανθρώπινου δικαιώματος  των ΑμεΑ για πρόσβαση ώστε να εξασφαλίζεται η ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Εκτός αυτού του πολύ σημαντικού γεγονότος , η δράση έχει και ως στόχο να αναδειχθεί ο νομός Θεσπρωτίας ως προορισμός για τον τουρισμό ΑμεΑ , με παροχή υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας.

Πιο συγκεκριμένα,

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε απάντηση σχετικής ερώτησης (αριθ.πρωτ. 2520/20-01-2016) αναδείχθηκε ότι το Υπουργείο έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΜΕΑ) και ότι έχουν ήδη σταλεί σε όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Προγραμμάτων , συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στη δημιουργία τουριστικού προσβάσιμου προορισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας με  πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενημερωτικά ,σε υλοποίηση της παραπάνω δράσης  έχουν προχωρήσει ήδη η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματός «Προσβάσιμος Τουρισμός-Τουρισμός για όλους» με ιδίους πόρους  και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Interreg  Ελλάδα-Ιταλία»  και εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ που έχουν επικρατήσει να ονομάζονται SEATRAC.  Τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους  αντίστοιχους Δήμους στους οποίους ανήκουν οι παραλίες.

Δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία  (ΕΣΠΑ ‘14-’20, Διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg, ίδιοι πόροι κ.α.) και  αντίστοιχη εμπειρία υλοποίησης που είναι εύκολη και όχι κοστοβόρα, θα ήταν ευχής έργον μέσα από αγαστή συνεργασία ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και κεντρικής κυβέρνησης να εξετάσουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε μια τέτοια δράση  με στόχο τόσο  να παράσχουμε ίσες ευκαιρίες στους ευπαθείς συμπολίτες μας (ΑμεΑ, Τρίτη ηλικία, άτομα με κινητικές δυσκολίες)  όσο και να αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν του εξαιρετικά προικισμένου από τη φύση νομού μας.

Σε ότι με αφορά, παραμένω  στη διάθεση σας όπως  πάντα , για οποιαδήποτε αρωγή και ευελπιστώ και στη δική σας ανταπόκριση και ενημέρωση για ενέργειες που  ήδη έχουν ή πρόκειται να γίνουν στο θέμα αυτό, στο πνεύμα πάντα της γόνιμης συνεργασίας που έχουμε οικοδομήσει με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και κυρίως των συμπολιτών μας που έχουν περισσότερη ανάγκη.

Με εκτίμηση,

Μάριος Κάτσης

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας