Ανακοίνωση σχετικά με το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

10 ΔΕΚ

Δελτίο Τύπου

Μάριος Κάτσης – Βουλευτής Θεσπρωτίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ανακοίνωση σχετικά με το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

10/12/2015

Σχετικά με το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και τη λειτουργία του, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για την κατάσταση που έχει διαμορϕωθεί.

Έπειτα από πολλαπλές συσκέψεις και συνεχή διαβούλευση που είχαμε, με ομάδες εργασίες στις οποίες συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θεσμικοί εκπρόσωποι, και υπηρεσιακοί παράγοντες, πάντα με γνώμονα την ενίσχυση των δομών υγείας, το Υπουργείο Υγείας κινείται στην κατεύθυνση της παραλαβής του ΤΕΠ από την Περιϕέρεια, και της λειτουργίας του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες.

Τα βήματα που έχουν συμϕωνηθεί με όλους τους εμπλεκομένους ϕορείς, και πρέπει να ακολουθηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, για να δοθεί τέλος στο χρόνιο ζήτημα της λειτουργίας του ΤΕΠ, είναι αρχικά η Περιϕέρεια να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, και να εκτελέσει τις δοκιμές λειτουργίας βάσει των προδιαγραϕών. Στη συνέχεια, το νοσοκομείο Φιλιατών, ως ϕορέας λειτουργίας, πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να το ενσωματώσει στο νέο οργανισμό, που είναι υπό σύσταση, και να το λειτουργήσει ως νέα υγειονομική μονάδα.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό όλων των εμπλεκομένων ϕορέων για τον καλύτερο συντονισμό και το βέλτιστο τρόπο στελέχωσης του ΤΕΠ σύμϕωνα με τις ανάγκες αλλά και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί, ώστε να δοθεί τέλος στο χρόνιο αυτό ζήτημα, και να αποδοθεί επιτέλους το ΤΕΠ για την κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών μας.