Ερώτηση για τα Δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις των πρώην εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας

19 ΙΟΥΝ

Ερώτηση με θέμα τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις των πρώην εργαζομένων της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπίας κατατέθηκε από 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής Μάριου Κάτση, προς τους κ. Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εννέα χρόνια μετά το κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπία, οι 850 εργαζόμενοι ακόμα διεκδικούν τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις τους. Κι ενώ μετά την εκποίηση του κεντρικού κτιρίου της εταιρείας στο Νέο κόσμο, οι εργαζόμενοι θα έπαιρναν στις 17 Ιουλίου μέρος των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων τους, οι τράπεζες Alpha και Πειραιώς έκαναν ανακοπές που προσβάλλουν την κατάταξη των εργαζομένων ως πιστωτών. Παρόλο που η περίπτωση των εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας υπάγεται σε πτωχευτικό νόμο βάσει του οποίου προνόμιο έχουν οι εργαζόμενοι και όχι οι τράπεζες, αυτές προχώρησαν σε απαράδεκτες και καταχρηστικές ανακοπές απαιτώντας να λάβουν το 65% των χρημάτων που προέκυψαν από την εκποίηση του κτιρίου.
Για μια ακόμη φορά οι τράπεζες βρίσκονται απέναντι από την κοινωνία, απέναντι από εργαζόμενους, και μάλιστα πληττόμενους. Σε μια κίνηση επίδειξης ασυδοσίας και αναλγησίας, αδιαφορώντας για την ουσία του νόμου αλλά και το κράτος δικαίου, στρέφονται εναντίον εργαζομένων που βρίσκονται σχεδόν μια δεκαετία σε ομηρεία. Το μόνο που έχουν να κερδίσουν είναι να καθυστερήσουν αρκετά ακόμα χρόνια την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων, πολλοί από τους οποίους παραμένουν έως σήμερα άνεργοι και σε άσχημη οικονομική κατάσταση και μάλιστα, μπροστά σε έκτακτες συνθήκες ύφεσης της αγοράς. Οι τράπεζες, οι οποίες ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού, αντί να επιτελέσουν το ρόλο τους ως πυλώνας στήριξης της πραγματικής οικονομίας, στέκονται απέναντι στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, συνεπικουρούμενες από την απάθεια της κυβέρνησης.
Οι διατάξεις του 4512/2018, εξασφαλίζουν το υπερπρονόμιο των εργαζομένων έναντι όλων των άλλων πιστωτών, βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται και πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα. Ενώ οι μεταβατικές διατάξεις των νόμων 4336/2016, 4335/2015, 4446/2016 προβλέπουν ότι για τις εκκρεμείς, προ του 2015, περιπτώσεις πτώχευσης, εξασφαλίζεται το υπερπρονόμιο των εργαζομένων.
Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί τους εργαζόμενους και να σταθεί στο πλευρό τους. Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση του δίκαιου και νομικά κατοχυρωμένου αιτήματος των εργαζομένων, ώστε να μπει ένα τέλος στη μακροχρόνια ταλαιπωρία, ανασφάλεια και αγωνία των 850 πρώην εργαζομένων της ιστορικής Ελευθεροτυπίας και των οικογενειών τους.

 

Η Ερώτηση όπως κατατέθηκε:

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

          Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Οικονομικών
  • Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Δεδουλευμένα και αποζημιώσεις των πρώην εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας

 

Εννέα χρόνια μετά το κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπία, οι 850 εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε καν μέρος των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων τους. Η Χ. Κ. Τεγόπουλος πτώχευσε τον Μάιο του 2014. Το κεντρικό κτίριο της εταιρείας στο Νέο Κόσμο (στην οδό Μίνωος) εκποιήθηκε μετά από προσπάθειες χρόνων και στις 17 Ιουλίου οι εργαζόμενοι θα έπαιρναν μέρος των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων τους βάσει του  τον πίνακα που συνέταξε ο σύνδικος.

Δύο τράπεζες όμως, η ALPHA BANK και η Πειραιώς έκαναν ανακοπές παρόλο που η περίπτωση των εργαζομένων της Ελευθεροτυπίας υπάγεται στον προηγούμενο πτωχευτικό νόμο, βάσει του οποίου προνόμιο έχουν οι εργαζόμενοι και όχι οι τράπεζες. Συγκεκριμένα, επιδόθηκαν τη Δευτέρα 16.06.2020 οι ανακοπές της ΑΛΦΑ (GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY) και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ που προσβάλλουν την κατάταξη των εργαζομένων ως πιστωτών.

Ο πίνακας διανομής που συντάχθηκε με το υπερπρονόμιο των εργαζομένων στηρίχθηκε στις ρητές μεταβατικές διατάξεις των νόμων 4336/2016, 4335/2015 ΚΑΙ 4446/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν προνομιακή ικανοποίηση των ενυπόθηκων πιστωτών δεν εφαρμόζονται στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν πριν τις 19-8-2015 και ήταν τότε εκκρεμείς. Είναι δηλαδή νομικός πίνακας που θεωρήθηκε από τον εισηγητή δικαστή κι έγινε με βάση το νόμο. Την ίδια ερμηνεία έδωσε η ad hoc 2289/2020 απόφαση του Εφετείου Αθήνας, επί ανακοπής της ALPHA BANK. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του 4512/2018, εξασφαλίζουν το υπερπρονόμιο των εργαζομένων έναντι όλων των άλλων πιστωτών, βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται και πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα.

Η ενυπόθηκη ALPHA BANK διεκδικεί, προφανώς, το 65% του εκπλειστηριάσματος μολονότι, στην περίπτωση της Ελευθεροτυπίας, εφαρμόζεται ο προηγούμενος πτωχευτικός κώδικας κι υπήρξε μόλις πρόσφατη (του 2020) απόφαση του Εφετείου Αθήνας, που δικαίωσε άλλους εργαζόμενους έναντι της ίδιας τράπεζας.

Επειδή οι ανακοπές από τις Τράπεζες στη συγκεκριμένη περίπτωση ασκούνται καταχρηστικά και αντίθετα στο περί δικαίου αίσθημα.

Επειδή οι 850 εργαζόμενοι είναι άμεσα πληττόμενοι, πολλοί δε από αυτούς παραμένουν άνεργοι και σε άσχημη οικονομική κατάσταση.

Επειδή τα προβλήματα στον χώρο του Τύπου και στα ΜΜΕ γενικότερα είναι χρονίζοντα.

Επειδή υπάρχουν έκτακτες συνθήκες ύφεσης στην αγορά που επιτείνουν τη δυσμενή κατάσταση των εργαζομένων και την εύρεση εργασίας.

Επειδή κατά τη νομολογία οι Τράπεζες αποτελούν χρηματοδοτικούς οργανισμούς που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία της οικονομίας  και η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους (ΑΠ 1352/2011 Α` Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 2728/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Επειδή η εμπλοκή από τις εν λόγω ανακοπές των τραπεζών μπορεί να είναι μακροχρόνια (από Πρωτοδικείο έως Άρειο Πάγο) και να διαρκέσει δύο έως τέσσερα χρόνια, αλλά και κοστοβόρα για τους πληττόμενους εργαζόμενους

Επειδή το αίτημα της άμεσης διανομής των δεδουλευμένων των εργαζομένων είναι νομικά ορθό και κοινωνικά δίκαιο

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

Τι προτίθενται να πράξουν προκειμένου οι τράπεζες να παραιτηθούν από τις ανακοπές και να πάρουν οι 850 πρώην εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας τα ποσά που δικαιούνται βάσει του πίνακα κατάταξης, ώστε να μπει ένα τέλος στη μακροχρόνια αγωνία τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κάτσης Μάριος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος (Κώστας)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κόκκαλης Βασίλειος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Πολάκης Παύλος 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία